happy

Happy New Year 2009 to EXTEEN

posted on 31 Dec 2008 16:22 by wanwizaa in OldStuffs

 

 

 

Happy New Year 2009

 ขอให้ชาวเอ็กซ์ทีน มีความสุขทุกคน

ผ่านไปอีกหนึ่งปีแล้ว อะไรที่ไม่ดีในปีนี้ ขอให้ผ่านไปนะ

ขอให้สิ่งดีๆ เกิดขึ้นกับทุกๆคน

Life goes on

ดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข

 

ขอให้รอยยิ้มจงอยู่กับท่านนนนนนน

 

สวัสดีปีใหม่ ค่ะ

 

 

คงไม่ได้อยู่ countdown ด้วยนะคะ

edit @ 31 Dec 2008 16:30:32 by ~ wanwizaa ~

edit @ 31 Dec 2008 16:35:37 by ~ wanwizaa ~